DESENVOLVEMENTO DO CONCURSO

O concurso terá lugar do 7 ao 23 de setembro de 2018.

As tapas estarán dispoñibles para o público como mínimo de 13:00 a 15:30 horas e de 20:00 A 22:30 horas.

Os consumidores votarán as tapas do concurso mediante o cupón de votación individual, que terá que ir selado polo establecemento correspondente e cuberto cos seus datos. A valoración é do 1 ao 5, sendo 1 a nota máis baixa e 5, a máis alta.Todos estes cupóns entrarán no sorteo de distintos premios.

Ademais, os consumidores que o desexen poderán pedirlle ao establecemento no que consuman a tapa o folleto-pasaporte para o seu selado e deste xeito participar en diferentes sorteos:

- Se o folleto-pasaporte está selado, como mínimo, por 23 establecementos, optarase a unha viaxe dunha fin de semana a unha cidade europea para dúas persoas.

- Se o folleto-pasaporte está selado polos 47 establecementos participantes, optarase a unha viaxe dunha semana para dúas persoas.

 

CATEGORÍAS DE VALORACIÓN

XURADO POPULAR (consumidores das tapas)

GAÑADOR DO CONCURSO

XURADO TÉCNICO

Primerio premio

Segundo premio

Terceiro premio

Maridaxe Estrella Galicia

Maridaxe Ribeira Sacra