DESENVOLVEMENTO DO CONCURSO


O concurso terá lugar do 4 ao 20 de novembro de 2022.

As tapas estarán dispoñibles para o público como mínimo de 13:00 a 15:30 horas e de 20:00 a 22:30 horas.

Os consumidores votarán as tapas do concurso mediante o cupón de votación individual, que terá que ir cuberto cos seus datos e selado polo establecemento correspondente. A valoración é do 1 ao 5, sendo 1 a nota máis baixa e 5, a máis alta.Todos estes cupóns entrarán no sorteo de distintos premios.

A maiores, os consumidores que o desexen poderán pedir ao establecemento no que consuman a tapa este folleto-pasaporte para o seu selado e, deste xeito, entrar nun sorteo:

 

CATEGORÍAS DE VALORACIÓN

XURADO POPULAR

(consumidores das tapas)

XURADO TÉCNICO

 

Gañador do Concurso

 

Primeiro premio
Segundo premio
Terceiro premio
Maridaxe Estrella Galicia
Maridaxe Ribeira Sacra